spojení dvou nejlepších

 
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE MIA S PROPOJENÍM NA TIMEMAKER 
máte v rukou jedinečný nástroj komplexního řešení vašich administrativně-komunikačních potřeb.
 
  • unikátní software pro řízení a osobní efektivitu v komunikaci
  • jediný program, který je schopen zvládnout (pracuje i offline):

                                                 
                     emaily
                     úkoly
                     projekty
                     strategie
                     porady
                     produkci
                     soubory a data  
                     statistiky
                     organizační strukturu firmy

 

TimeMaker je určený pro:

  • každého, kdo si chce práci ulehčit, snížit úsilí na její dosažení a mít ji včas

 

Řeší nejčastější nedostatky...

  • nedodržování termínů
  • operativu (neboli neustálé hašení) 
  • nedostatek času
  • únik financí
  • zmatek, "vyhoření", stres

 

Moduly:

TimeMaker Email 2,0 Professional 

TimeMaker CRM (CRM – customer relationship management = řízení vztahu se zákazníkem) 

TimeMaker DMS (Document Management Systém = sdílené dokumenty) 

FIRMA  
TELEFON  
INFO@MIA-SYSTEM.CZ


ZOBRAZIT VŠECHNY KONTAKTY
Informační letáček
ke stažení zde.
 
elite media